Smarta funktioner som gillas

Den här telefonen är utvkecklad med en hel del tanke som har lett till att telefonen känner av vissa rörelser och agerar efter det. Några av mina favoriter är:

- Vänd på telefonen om den ringer vid ett dåligt tillfälle. Dvs man vänder telefonen med displayen nedåt så stänger den av ringsignalen eller vibrationerna om den är på ljudlöst, väldigt smidigt om man sitter på en föreläsning och inte vill klicka den som ringer men inte heller vill störas av den låtande telefonen. När detta är gjort finns även alternativet "avvisa med sms" som innebär att den som ringer får ett förklarande sms, och det finns några förinställda såsom "jag är i skolan" eller "jag kör bil" bland annat. Väldigt smidigt! Tilläggas bör även att det finns två lägen av ljudlöst, en med vibrationer och en som är helt tyst.

- Lyfter man telefonen när den är i ljudlöst läge så vibrerar den till om man har fått något sms eller har ett missat samtal Jättebra om man inte vill titta på telefonen men ändå är nyfiken på om någon har hört av sig.

- Har man klickat på en kontakt så räcker det att man lyfter upp telefonen till örat så ringer telefonen automatiskt upp numret. Hur klarade man sig någonsin utan det? Däremothar jag bara  fått detta att funka om man bara har ett nummer inlagt på kontakten.

Alla dessa inställningar går även att stänga av vilket är bra.