Lite reflektioner

Nu har jag hunnit testa telefonen under en vecka och har både positiva och negativa reflektioner.

På plussidan:

* Stor skärm, lätt att surfa och läsa även större textmängder

* Telefonen är snabb

* Enkelt att ladda ner och installera appar

* Användarvänlig meny

* Bra batteritid

*Tydlig mätare som visar hur mycket batteri som finns kvar

 

På minussidan:

* Man kommer åt knapparna på sidan för lätt

* När man pratar i telefonen så försvinner knappsatsen och telefonen släcks, vilket gör det svårt t ex när man sitter i telefonkö och måste knappa in sitt personnummer eller liknande. Telefonbanken eller sjukhuset är typiska ställen som är svåra att ringa med telefonen

* Samma mejl laddas ner gång på gång, så det står att jag har tex 20 nya mejl, men då kanske 18 av dem är flera veckor gamla

* Jag tappar uppkopplingen till nätverket gång på gång och telefonen visar på 0 i mottagning, trots att övriga telefoner i hemmet har minst 3 i mottagning