Två små irritationsmoment

Idag tänker jag bara tanka av två irritationsmoment:

- sidoknapparna passar inte mina händer - jag kommer åt dem hela tiden!

- jag är mycket irriterad (mest på mig själv) för att jag inte lyckas ställa in olika ljudsignaler som jag vill ha dem (jag måste tillägga att jag bara försökt göra det utan att titta i någon som helt manual/instruktion o dyl).